PROF.DR.OSMAN ÖZTÜRK
  Tesettürsüzlük Hukuk İhlalidir
 

TESETTÜRSÜZLÜK HUKUK İHLALİDİR

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: Dış elbiseleriyle tepeden  tırnağa örtünsünler.Onların tanınmaması ve dolayısıyla tacize uğramamaları açısından uygun olanı budur..” (Ahzap 59)

Örtünme konusu; Allah’ın emri olması dolayısıyla “hukukullaha” ( Allah hakkına) taalluk ettiği gibi,ihmali halinde erkeklere rahatsızlık verecek bir halin ortaya çıkması sebebiyle de, “hukuk-u ibad”la da (kul hakkıyla)  alakalıdır. Hatta iyi düşünülürse, işin bir de “kamu hukuku “nun ihlal edilmesi cihati vardır. Zaten Allah’ın emir ve yasakları, her konuda olduğu gibi, tesettür konusunda da ferd ve cemiyet( toplum) olarak beşeriyetin selamet, saadet ve huzurunu temine matuftur.

Örtünmeyenler, bu davranışları ile hiçbir zaman Allah’a zarar veremezler.Buna mukabil kadınlar, korunma konusundaki aldırmazlıkları ile ferdi ve ictimai planda çok büyük zararlara yol açmış olurlar.

Kadın, fıtratı itibariyle erkek için bir cazibe unsurudur. “Örtünerek “, “makyaj yapmayarak”, “parfümlenmeyerek”, “çalımlı çalımlı yürümeyerek” , “sesini,jest ve mimiklerini çekici olmaktan uzak tutarak”; sağlıklı toplumun oluşmasına katkı sağlamış olur.Ahkam koyucunun (Şari-i din)  da istediği; salihlerin teşkil ettiği “salih dünya"dır.( Enbiya 105)

Salih dünya”nın temel taşı; korunmuş ve korumuş kadındır.Yani, Allah’ın emirlerine kulak vererek nefsini isyandan ve ateşten korumuş, böyle davranması ile de; erkekleri ve toplumu korumuştur. Bu halden memnun olmayanlar; ins ve cinnin şeytanlarıdır.(şeyatinul-insi ve’l-cinn)

Kadın ve örtünmesi konusu;İslam’la araları açık oalnların istismar konusu haline gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir.Bazı haddini bilmez İlahiyatçılar da, bu sömürülere çanak tutmaktan çıkar umarak, aynı kafile içerisinde yer almaktadırlar.

Tesettür; ileri- geri  konuşulamayacak ve demogoji malzemesi yapılamayacak kadar ciddi bir mevzudur. Şekil ve tarzı Allah tarafından teferruatı ile belirlenmiştir. Bu konu, dini olduğu kadar dünyevi, dünyevi olduğu kadar da dinidir.

Tesettür; kadının erkeklerle ihtilatını (bir arada bulunmasını) meşru hale getirmez. Okulda, iş hayatında, eğlencede ve diğer platformlarda birliktelikten uzak durmak da, örtünmenin tamamlayıcısıdır. Yukarıdaki Ayeti Kerime’ler işin gerçeğini anlamak isteyenler için, çok net mesajlar ihtiva etmektedir (içermektedir).

Bu kadar tafsilatlı ve apaçık İlahi mesajlar karşısında; “amenna” (iman ettik) diyerek Müslüman kalabilme şansını ziyan etmemelidir.

Sözde kadın hak ve özgürlükleri adına; hayatın her safhasında sinemada, medyada, reklamlarda açık-saçık ve çeşitli tahrikkar tavırlarla arz ettirilen kadınlara, işin gerçeği anlatılabilse, muhtemelen büyük çoğunluğu gerçeğe teslim olacaktır. Münasebetsiz kılık-kıyafet ve hareketlerle ve her platformda erkeklerle bir arada bulunmasına azami özen gösterilen kadın; gözden, beyin ve gönüle intikal eden tahrik sonucu erkeklere zarar verici hale gelmektedir.

Erkek bu durumda ya karşısındaki kadını taciz edecek veya kandırarak emeline ulaşmak isteyecektir. Yahut da kiralık kadına başvuracak, buradan da uzak durmak istediğinde sabır frenine basacak, fren tutsa bile, kafa bozulacak, psikolojisi ayarını yitirecektir.
 
Evli erkek ize dışarıdaki bu tahrikin hatta tacizin faturasını eşine kesecek ve hiç yoktan evde huzursuzluk çıkacaktır. Bu yüzden yıkılan yuvalar da az değildir. Konuya neresinden bakılırsa bakılsın tesettürsüzlükte yarar yok ve zarar pek çoktur.

Prof.Dr.Osman Öztürk (Sözlerin En Güzeli 33.Bölüm)

 
  Bugün 2 ziyaretçi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=