PROF.DR.OSMAN ÖZTÜRK
  Erkek ve Kadın Müminler Bir Bütündür
 

ERKEK ve KADIN MÜMİNLER BİR BÜTÜNDÜR

"Erkek müminlerle mü'mine hanımlar, birbirlerinin velileridirler. Onlar iyi (marûf) olanı emreder ve kötü (münker) den sakındırırlar. Namazın hakkını vererek kılarlar, zekâtı verirler. Allah ve Resûlü'ne itaat ederler. İşte Allah onlara rahmeti ile tecelli buyuracaktır. Şüphesiz Allah Azizdir, Hakîmdir."  (Tevbe (9)/71)

"Erkek-kadın eşitliği", "Kadın hakları" ve "Feminizm" savunuculuğu adına, birbiri için rakip hatta bazı durumlarda düşman hâline getirilmiş olan cemiyetin bu iki temel unsuru; Kur'an-ı Kerim'de "birbirlerinin velisi ve dostu" olarak zik-rediliyor. "Veli" ki takipçi ve kollayıcı manasına da geliyor ve kullanılıyor. "Birbirlerinin velisidirler", yani birbirlerinin iyi hususlarda takipçisi ve kötülükte koruyucusudurlar.Bu nasıl olacaktır?
 
"Emir bil-maruf ve nehy anil-münker" yaparak… Bununla da iş bitmez.. "Namaz"larını hakkıyla edâ edecekler, fakirin ve toplumun hakkı olan "Zekât"ı vereceklerdir. Bunları yapmakla; Allah'a ve O'nun Resûlü Hz. Muhammed aleyhisselâm'a itâat etmiş olacakları gibi, diğer konularda da onlara itaatkâr davranacaklardır. İşte bu sayede Allah'ın rahmetine nâil olacak/erişeceklerdir.

20. asırdan 21. yüzyıla intikal eden ve çağın en büyük hastalığı olan erkek-kadın rekabet ve kavgasına son verici bir İlâhi mesaj. Müslüman ne feministtir, ne onların propagandasının tesiri altındadır, ne de kadın aleyhtarlığı hastalığına sahiptir. Çağın ve çağdaşların kadın konusundaki sömürülerinin çok iyi farkındadır. Onların peşine takılıp da; Müslüman kadını kışkırtmak yerine, İlahi mesajdaki muhtevâya sahip çıkar.

Nedir o, Allah'a teslim olmamış ve özde değil, sözde Müslümanların hâli? "Kadına el kalkar mı?", "Niye erkekle kadın arasında 1'e 2 hesabı var?" gibi imanına ve İslâm'ına gölge düşürücü laflar edenler hezeyanlarının kendilerini hangi çukura ittiğinin farkındalar mı?

Amerika ve Avrupa'lının kadınla problemi olabilir. Şu veya bu sebepten de olabilir. Şöylece ele alınabilir. Bütün bunlar, bizim de aynı derde sahip olduğumuz manasına gelmeyeceği gibi, şayet varsa bile, kaynağının ve çözüm tarzının aynı olmasını gerektirmez.

Bizim tarihimizde kadın konusuna hiçbir zaman alçaltıcı ve küçük düşürücü bir tarzda yaklaşılmamıştır. Kadının insani özellikleri ve güzellikleri asla inkâr edilmemiştir. Hele hele 2. sınıf bir varlık olarak hiç mi hiç mütâlaa edilmemiştir. Kadın; ya anamız, ya bacımız veya kızımız ve zevcemiz/eşimizdir. İnsan bunları 2. sınıf gördü-ğünde kendi kaçıncı sınıf olur ki? 

Televizyona çıkıp, hem de tesettürü ile feminist inkârcıların iddalarını bizim de gerçeğimizmiş gibi dillendirenler; "Mü'min erkekler mü'mine hanımlar birbirlerinin velisidir…" mesajını içlerine iyice sindirmedikçe; "Mü'mine" ve Müslime olamayacaklarını unutmamalıdırlar..

Prof.Dr.Osman Öztürk (Sözlerin En Güzeli 21.Bölüm)

 
  Bugün 2 ziyaretçi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=