PROF.DR.OSMAN ÖZTÜRK
  İman ve Cihad Ayrılmaz Bir Bütün
 
İMAN VE CİHAD AYRILMAZ BİR BÜTÜN

“Gerçek müminler ancak Allah’a ve Resulü’ne iman edip, imanlarında asla şüpheye düşmeksizin, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenlerdir.
(Hucurat Suresi/15)

“Ey iman edenler!Sizi elim azaptan kurtaracak bir kazançlı yola yönlendireyim mi?Allah ve Resulüne iman eder sonra da mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz.Eğer bilirseniz sizin için en hayırlısı budur. (Saff Suresi/10-11)


Yukarıdaki ilahi mesajların özeti; Madem ki müminsiniz ve Müslümansınız; öyleyse cihad edeceksiniz.Cihad etmeksizin nasıl mümin olacaksınız?İman ehli nasıl olurda cihad etmez?

Enfal ve Tevbe surelerindeki mezkur ayetlerde ise; iman-hicret-cihad sıralaması yer alıyor.Sanki; hakiki mümin için hicret mukadderdir.Böylelerine bulundukları yerde rahat vermezler ve muhacir yaparlar.Muhacirlikten sonra ise savaşmak kolaylaşır mealinde bir mesaj da buralarda yer almaktadır.

Mekke’nin zenginlerinin, hicret sebebiyle bir anda Medine’nin muhtaçları haline geldiklerini düşünürsek; mümin hicretle dünyalık cazibe ve ağırlıklardan kurtulmuş olmaktadır.Böyle olunca da nefsin geri asılması için bahane ve vesile kalmamış olacağından; cihad kararı kolaylaşmaktadır.

21. yüzyılın dünyasında bizleri cihaddan alıkoyacak o kadar dünyalık bahane ve ağırlıklarımız var ki…Bunlardan kurtulmanın yegane çaresi hicrettir.Bu hicreti yapabildiğimiz takdirde, zaten kendimizi bir anda cihadın içerisinde buluruz.
Cihad ise Müslüman için; izzet ve onurlu bir hayatın garantisidir.

Hicreti biraz açmakta fayda olsa gerekir.Tarifi bizzat Rasulullah Efendimiz’den dinleyelim:
”Muhacir; Allah’ın yasaklarından uzak durandır.” Muhacirin tarifi bu olunca, hicret de; Allah’ın yasakladıklarından uzaklaşmak manasına gelir ki, bundan daha güzel tarifi yapılamaz.

Dünün de bu günün de gerçeği şudur ki; imanın gürlüğü hiçretin çap ve kapsamını genişletir.Yani
iman gürleştikçe, ilahi yasaklardan uzak durma titizliği artar, bu artınca da hicret(sürgün, görev ve yer değişikliği) kendiliğinde gelir.

İçkiden, zinadan, çıplaklıktan ve batıldan uzak duranlara ve işgalcilere direnenlere uygulanan hicretleri, her gün yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz da bağlantıları mı iyi kuramıyoruz?

Şu gerçeği hiç unutmamak icab eder ki: İman-hicreh-cihad üçlüsü bir bütündür.Bu bütünlük korunduğunda, sonunda “izzet” vardır.


Prof. Dr. Osman Öztürk(Sözlerin En Güzeli kitabı 36.Bölüm).

 
  Bugün 2 ziyaretçi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=