PROF.DR.OSMAN ÖZTÜRK
  Hak Kolay Alınmaz
 
HAK KOLAY ALINMAZ

"Haklarımızın, oturduğumuz yerden yara bere almadan, ölümle burun buruna
gelmeden ve icabında can vermeden kazanılamayacağını kabulle,
zemin ve vasatın şartlarına göre "hak arama ve hak alma" mücadelesine fasılasız devam ederiz. Bu hususta medeni cesaret sahibi, ısrarcı ve takipçi oluruz." ( Bakara: 214, Muhammed:7, Saff: 11)

Kıymetli nesneler, büyük çaba ve gayretlerle elde edilir.Hak ve hürriyet gibi fevkalade kıymetli nimetler de,tarih boyu nice çetin mücadelelerve fedakarlıklar sonucu elde edilmiştir. Zahmet ve mihnetsiz nimet olmaz, olursa da kıymeti bilinmez.

"Hak arama", mukaddes bir mücadeledir.Devletlerin bu mücadelede ferdlere yardımcı olması gerekir.
Bilhassa "geri kalmış" veya bir teselli ifadesi olarak kullanılan, " kalkınmakta olan ülkeler " başta olmak üzere, devletler (ABDve AB'ne dahil olanlarda); hakların teslimi ve tanınmasında çok cimri davranmaktadırlar.

Hala; ırk,renk, tarih, coğrafya, dil, din, kültür ve medeniyet ayırımız yapan bir dünyada yaşıyoruz. Bunların özgürlük ve haklar önünde engel teşkil etmekte olduğu ne yazık ki vakıadır.

Ülkemizde hukuki düzenlemeler yapılırken, bir takım vehimler ve hayali endişelerle ferdin hak ve özgürlüğünün kısıtlanması cihetine gidilmiştir.
Bu bilhassa din ve imanını yaşamak isteyenler için hep böyle olmuş ve olmaktadır. Hal böyle olunca, ahval ve şartlara uygun olarak, "hak arama" mücadelesi fasılasız olarak devam edecektir.

Bu hususta muvaffak olmak için; önce samimiyet, sonra usul, daha sonra medeni cesaret, daha sonra da ısrarlı takip gerekir."Usanmak, bıkmak, ümidsizliğe düşmek ve rahat düşkünlüğü" bu husustaki başarının önündeki büyük engellerdir. Bunlar azim, sabır ve sebatla aşılır.

Müslüman, ömür boyu her haksızlığın karşısında ve mazlumların yanındadır. Hakkın, çok defa kendiliğinden verilmeyip, alınması gerektiğinin şuurundadır.
Mehmet Akif merhum ne güzel söyler:

" Hak sahibi bir kişidir: 'Hakkımı vermem' diyen."

Prof. Dr. Osman Öztürk ( Kulluk Kitabı 6. Bölüm)
 
  Bugün 3 ziyaretçi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=