PROF.DR.OSMAN ÖZTÜRK
  İman İmtihanı Beraberinde Getirir
 
İMAN İMTİHANI BERABERİNDE GETİRİR

"İnsanlar,' iman ettil' diyecekler ve imtihandasız yakayı kurtaracaklarını mı sandılar?"(Ankebüt 29/2)

"Yoksa siz, sizden önce gelip geçmişlerin başlarına gelenler, sizin başınıza da gelmeden Cennet'e gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ve öyle sarsıldılar ki, Peygamber ve O'nunla beraber iman edenler sonunda 'Allah'ın yardımı ne zaman gelecek' der oldular.Dikkatetten kaçırmayın! Şüphe yok ki, Allah'ın yardımı yakındır".
(Bakara 2/214)

Nefs, Cennet rahatlığını dünyada yaşamak ister. Halbuki dünya hayatının varlık sebebi; imtihan sahnesi oluşudur. (Mülk 67/2)

İman ise zaten başlı başına bir imtihan sebebidir.Yani Müslüman, imanı sebebiyle bizatihi imtihan namzedidir. Adeta;" madem ki iman ettin öyleyse imtihan olunacaksın" gerçeği ile karşı karşıyayız.:"İnsanoğlu zanneder mi ki, hem iman ettik diyecek hemde imtihan olunmayacak?"(Ankebüt 29/2)

İman ehli için dünya gerçeklerinin başında, imtihan gelir.Yani mü'min ve Müslüman olmak sıkıntısız ve rahat bir dünya hayatının garantisi olmayıp, bilakis çeşitli şekilde imtihana tabi kılınacağının habercisidir.

Şeytan ve nefs çok kere;"şu kafirlere bak, nasıl da keyif çatıyorlar.Bir de bana bak, bu kadar kulluk çabasına karşılık, dert ve sıkıntıdan bir türlü kurtulamıyorum" dedirtir.Şüphe yok ki, bu düşünce imana yönelik bir tuzaktır. Bizi Yaradan; "iman ehlini imtihan bekliyor" buyururken bizim, yalan dünya da Cennet huzuru beklememiz kadar abes ve mantık dışı bir düşünce olabilir mi?

"Korku,açlık,servet ve can kaybı..." ile "kesin imtihan" olunacağımızı haber veren de yine Rabbimizdir."(Bakara 2/155)

"Bizden öncekilerin imtihan konuları ile bizim de imtihan olunduktan sonra ancak Cennet'e girebileceğimizi", "yoksulluk ve sıkıntının meydana getireceği sarsıntının "boyutunu Kur'an-ı Kerim; "Yandım Allah! çığlıkları"na varıcaya kadar tafsilatıyla(ayrısıyla) haber veriyor.(Bakara 2/214)


Allah'ımız, başta peygamberler olmak üzere, nice Allah dostlarının çetin imtihanlarını bize haşa boş yere mi anlatıyor? Bu konuda yapılabilecek olan tek şey var ki,onu da yine Rabbimiz bize haber veriyor ve Kurtarıcımız Peygamberimiz Efendimiz, bize her akşam yatmadan önce bu tedbiri almamızı öğütlüyor: "Rabbimiz! Unutarak ve hataya düşerek işlediğimiz günahlar yüzünden bizi hesaba çekme ve bizlere altından kalkamayacağımız yükler yükleme..." (Bakara 2/286)

Müslüman için dünya bir imtihan yurdu...

Cennet ise dünyada kazanılacak.İmtihan eden yardım da edecek.Sabrın kaynağından sabır dilenilecek,O'na yalvarıp yakarılacak."Aczimizden ve za'fımızdan O'na dert yanacağız.""Elimizden tutmasın ve bizi nefsimizle biran bile baş başa bırakmamasını O'ndan niyaz edeceğiz."Bu yolda;sabır, metanet ve ümidle yürüyeceğiz.Bu yol bizi Cennet'e götürecek.Dertsiz ve sıkıntısız bir hayat ancak orada olabilecek.

Nefsin tuzağına düşmemeli,sabırsız ve aceleci olmamalı, yıkılmamalı, ümidi yitirmemeli, "her gelecek yakındır". Cennet de yakın, rahat ve huzur da yakındır. İman imtihanı, imtihan ise Cennet'i getirecektir.
 
Prof.Dr.Osman Öztürk
 
  Bugün 1 ziyaretçi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=