PROF.DR.OSMAN ÖZTÜRK
  Müslüman İslam'ın Mesajına Kulak Verir
 
Müslüman İslam'ın Mesajına Kulak Verir

"Dinleyip/kulak verip de "sözün en güzeli"ne tâbi olanları müjdele. İşte Allah'ın hidayet nasib ettikleri onlardır ve aklı başında hareket edenler de bizzat onlardır." (Zümer)39/18)


Müslüman her söze değil amma, Hak Söz'e kulak verecek ve "sözlerin en güzeli" olan Kur'an-ı Kerim'e tâbi olacaktır. Başka bir alternatif yoktur ve böyle davranmak; imanın, hidayetin ve aklın icabıdır. Dinlenilecek ve uyulacak sözlerin miyar ve ölçüsü Kur'an olunca; O'nun tasvib ettiklerine (onayladıklarına) uyulacak, onay vermediklerine uyulmayacaktır.

Dinleyeceğini seçmekte isabet edenlerin; tâbi olmak hususunda sıkıntıları olmayacaktır. "Her kafadan bir ses çıktığı" gerçeğine bugün; "her âlet ve cihazdan bir takım sesler çıktığı" hakikatini ilave etmek lazımdır. Hakikatten, günümüzde göz ve kulaklarımız bombardıman altındadır. Bilhassa kolay ulaşılan; yazılı, sesli ve görüntülü malzemenin kâhir ekseriyeti/ezici çoğunluğu; ne yazık ki, tahrip silahı mâhiyetindedir. 

Hayatın akışına kendini bırakarak bilgi ve görgü edinme durumunda olanların; ne "sözün en iyisi" ne kulak verme, ne de aklı başında davranma şansları olabilir. Dolayısıyla hidayetin nasipleri de olamayacağı süphesizdir. Günümüzde bunları, acı misalleriyle yaşayarak görüyoruz. 

Her ses ve görüntüye açık olmanın tabii bir neticesi olarak; umûmen/genelde insanımızın, husûsen/özelde de Müslümanların kafaları bir hayli karışmıştır. Buna bağlı olarak da; hak-bâtıl ve doğru-yanlış tefrik/ayrımında zorluklarla karşılaşılmaktadır.
"Objektif ve geniş bilgilenme" den, "sağlı sollu okuma" dan yola çıkılıp, sahte; "bilgi çağı" sloganı arkasına sığınarak, sözde "özgürce davranış" adına; gönüllerini karartanların, "hidayet"i yakalamaları ne mümkün.. Böyle olunca da; keşmekeş/kaos yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.

Hep söylenir: "İyi yönetilmiyoruz." Evet, doğru tehşis, fakat gerçek sebeplerine inilmemiş bir doğru tehşis. Her sese kulak verenler, gözünün her iliştiğine bakanlar, nasıl bir âlim kafaya sahip olacaklar ki, iyi yönetilsinler.. Her ses kulak verenler, çoğunlukla gürültüsü yüksek olanlara meyl ederler. Böylece görültüde toplananlar çoğunluğu teşkil etmiş olurlar. Böyle bir çoğunluk ise, Allah'tan uzaklaştırır.
(EN'am 116)

Kulak verilecek ses; İslam'ın sesi, tabi' olunacak yol; Tarikat-i Furkâniyye, yani Kur'an yoludur. Ah! Bir bilseler.

Kaynak; Sözlerin En Güzeli (KUR'AN'DAN YOL HARİTASI1.Bölüm)
Prof. Dr: Osman ÖZTÜRK

 
  Bugün 3 ziyaretçi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=