PROF.DR.OSMAN ÍZT▄RK
  Ahlak
 

AHLAK

Ahlak, her milletin kültüründen meydana gelir. Onun içindir ki Uluslar arası veya milletler arası ahlak olmaz. Milletler arası ahlak ahlaksızlık demektir. Her milletin kültürü ve ahlak anlayışları farklıdır.

Mesela; hint kül
türünde ineğe saygısızlık en büyük ahlaksızlıkken Türkiye’de böyle bir şey ahlaksızlık olarak nitelendirilmez. Genirmek Türkiye’de ahlaksızlık sayılmazken, Almanya’da bu davranış ahlaksızlık göstergesidir.Kültürü oluşturan en önemli etken din’dir. Bizimde ahlak kurallarımızı dinimiz belirler.

İslam öncesi adetlerin bir kısmı İslamdan sonrada devam ettiği için halen bilerek veya bilmeyerek uygulanmakta.
Tahtaya vurmak, kulağı çekmek, at nalları, mavi boncuklar, muskalar vs. gibi İslam’da muska taşımak diye bir uygulama yoktur. Cinni varlıkları defetmek için felak ve nas surelerini okuruz. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle yapmıştır.

Kültür farkı denilince farklı ruh akla gelir. İki milletin kültürünün bir olması kadının erkekleşmesi, erkeğin kadınlaşması gibidir. Hayat anlayışları farklı olan bu iki ruhu birleştirmeye çalışmak intihardır. Çünkü Müslüman için hayat: ebedi hayatı için bir istasyondur. İstasyonu satın alacak değildir. Zamanı gelince o istasyondan gidecektir.

Batılının hayata bakışı ise: Dünyayı geçici olarak görür ve ne kadar yaşarsa, ne kadar eğlenirse, nefisinin arzularını ne kadar yerine getirirse bunu kendine kar sayar. Çünkü onun için bundan başka hayat yoktur. Öldüğü zaman yok olacaktır. İşte bu anlayış farkı ortaya koyar.

İslam tek bir ümmettir, küfür ise tek bir millet. Küfrün tek olduğu bu dünya İslamla hesaplaştı. Yeryüzünden silmeye çalıştı fakat Allah’ın Din’im yeryüzünde devam edecektir” sözü üzerine bunu gerçekleştiremediler.Bunların amacını Kuran şöyle anlatmıştır: “ Siz onların dinlerine uymadıkça Yahudi ve hristiyanlar sizden el çekmeyeceklerdir”

1)      Nizam-ı Cedid Ordusu: Batı kültürünü İslam kültürünün içine katma düşüncesi ilk olarak 18. Yüzyılın sonlarında askeri batılılaşma ile ortaya çıkmıştır. Batılılaşmaya Nizam-ı Cedid (yeni düzen ordusu) ordusuyla ilk adım atılmıştır. 1790’larda ordumuza çeki düzen veren İsveç, İngiltere ve özellikle Fransa’dan getirilen subaylarla ordumuza eğitim vermiştir ve böylece ilk olarak insan ithali yapılmıştır.İnsan ithali makine ithal etmeye benzemez. Makine kültürüyle beraber gelmez fakat insan bir yere gittiği zaman o yere kendi kültürünü de getirir. Onunla beraber yaşadığı yerin kültürü, ruhu da gelir. İnsan ithali en son düşünülecek şeydir.İşte ordumuza getirilen subaylarla birlikte orduya pek çok şey sirayet etmiş (bulaşmıştır). Orduda yer alan bireylerden de diğer kişilere yayılarak devam etmiştir. O yüzdendir ki subay üniformaları ordumuza çeki-düzen vermeye çalışan bu üç ülkenin üniforma karışımındandır.

2)      Hariciye (Dış işler): Fransızlarla anlaşmak için dil bilen Ermeniler Hariciye’de  tercümanlık yapıp üst düzey görevlere kadar yükselmişlerdir. Osmanlı yurtdışına Fransızca öğrenmesi için öğrenci göndermiş sonra bakmış ki oraya giden gittiği gibi gelmiyor. Kültüründe, halinde tavrında değişmeler var. O yüzden Paris’te “Mekteb-i Osmaniye’yi” açıyor ama yinede bu değişimin önüne geçemiyor.

3)      Sadece askeriyeyi değil her türlü öğrenciyi yurtdışına gönderdiler. Okullardaki müfredat değiştirildi. Cumhuriyete kadar bu batılılaşma dayatmayla olmamıştır. İsteyen medresede , isteyen istediği yerde eğitim görürdü. Zeynep hanım konağı kadınlar için kurulan bir üniversite idi. 1915’te yenilendi. Şimdi ise yok. Marmara üniversitesi rektörlüğünün yerindeydi.

Cumhuriyetten sonra İslami müesseseler yasaklandı. Kız-erkek bir okur hale geldi. Bayburt’a opera tanıtımı için opera getirildi ve jandarma zoruyla halka opera dinletildi.

Opera çıkışı Bayburtluya sormuşlar nasıl buldunuz diye ;” Bayburt, Bayburt olalı böyle işkence görmedi” demiş. Eğlenmek bile zorla.

4)      Soyadı Kanunu: Soyadı kanununu reddeden halk zorla,sopayla nüfus memurluğuna getirildi.Soyadını kendi seçme şansı zaten yok. Soyadını beğenmeyen, karşı çıkan dövülüyor ve bazen dayaktan ölen bile oluyor. 
  Bugün 1 ziyaretçi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=